Faunatrhy Sobotka jsou chovatelskou prodejní regionální burzou, určenou pro širokou veřejnost. Sortiment Fauna trhů je široký a odvíjí se v závislosti na chovných sezónách chovatelů. Akce se účastní jak drobní chovatelé např. okrasného ptactva, drobných savců, bezobratlovců, obojživelníků, ještěrů , hlodavců, akvarijních ryb a rostlin, krmného hmyzu. Na faunatrzích jsou také přítomni prodejci a výrobci krmiv pro zájmových chov a také chovatelských potřeb.

 

Další faunatrh se koná 14. května

Do začátku zbývá:

Aktuality

Informace pro návštěvníky

Vstupné

Dospělí 35 Kč

Děti 20 Kč (15 - 18 let). Do patnácti let v doprovodu rodičů zdarma.

 

Parkování

Zdarma v přilehlých ulicích a na parkovišti za sokolovnou, buďte ohleduplní při parkování - zejména výjezdy ze soukromých pozemků, chodníky atd. Nerušte obyvatele nastartovaným motorem.

 

Občerstvení

V bufetu v sokolovně je otevřeno po celou dobu konání akce.

 

Sál se otevírá 30 minut před začátkem burzy a v celé budově je přísně zakázáno kouřit! Děkujeme za pochopení.

Informace pro prodejce

Vstupné

Poplatek za stůl pro prodejce exot. ptactva, výkupu, potřeb a krmiv pro chov exot. ptactva,  terarijních zvířat, potřeb pro chov a krmiva terarijních zvířat je 0 Kč (pouze vstupné).
Pro ostatní prodejce nesouvisejícího zboží s exoty a terra je nutná domluva (kontaktujte nás).

 

Provozní řád

Prodejci musí dodržovat řád na ochranu zvířat. Zaplacením vstupného a převzetím vstupenky, která slouží jako doklad o zaplacení chovatel plně přebírá zodpovědnost za své zvíře a také za plnění řádu ochrany zvířat a provozního řád. Celý řád najdete zde.

 

Řád ochrany zvířat

Při nedodržení řádu ochrany zvířat, nebo provozního řádu pořadatel okamžitě vykáže prodejce z burzy. Celý řád pro ochranu zvířat najdete zde.

 

Upozornění

Na faunatrzích je možno prodávat pouze zvířata pro zájmový chov, nikoliv hospodářská. Dodržovat zejména velikosti a vhodnosti ubikace a zacházení se zvířetem. Zajištění pitného režimu zvířete a pohody zvířete v ubikaci. Pitná voda je k dispozici v přísálí na toaletách. Zvíře, které vyžaduje vyšší teplotu chovu musí mít zajištěno vhodné přídavné topení, které zajišťuje chovatel. Připojení na 230V je zajištěno po domluvě s pořadatelem. Vstup do malého sálu pro prodejce teraristiky je umožněn hodinu před začátkem burzy. Prosíme prodejce terarijních zvířat, krmiv a potřeb, aby předem nahlásili velikost plochy, kterou budou ke svému prodeji potřebovat.
Na chovatele exotického ptactva důrazně apelujeme, aby používali vhodné velikosti klecí, přepravek, nebo přenosek a dbali na jejich čistotu. Pořadatel chovatele s nevhodnou, či velmi znečištěnou klecí může vykázat z burzy.

Termíny faunatrhů Sobotka v roce 2017

Vždy druhá neděle v měsíci. Pozor vstup pro veřejnost do sálu je umožněn 30 minut před začátkem burzy. Sál se otevírá v 8:00.

# Datum Den Čas Facebook
1 8. ledna Neděle 8:30 - 10:00 zde
2 12. února Neděle 8:30 - 10:00 zde
3 12. března Neděle 8:30 - 10:00 zde
4 9. dubna Neděle 8:30 - 10:00 zde
5 14. května Neděle 8:30 - 10:00 zde
6 11. června Neděle 8:30 - 10:00 zde
7 9. července Neděle 8:30 - 10:00 zde
8 13. srpna Neděle 8:30 - 10:00 zde
9 10. září Neděle 8:30 - 10:00 zde
10 8. října Neděle 8:30 - 10:00 zde
11 12. listopadu Neděle 8:30 - 10:00 zde
12 10. prosince Neděle 8:30 - 10:00 zde

Fotogalerie

Partneři

Kontaktujte nás

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com